Sollicitatieprocedure

Van sollicitatie tot contractvoorstel

Iedere stap binnen de selectieprocedure bij GroupDC is een kans om de dialoog tussen jou als kandidaat en ons als bedrijf verder te zetten. Aangezien wij openheid en transparantie in communicatie zeer belangrijk vinden, kan je dit eveneens verwachten binnen het selectieproces. Zo zal je grondig geïnformeerd worden over iedere stap die zich in deze procedure zal voltrekken, eveneens mag je eerlijke en constructieve feedback verwachten in het al dan niet weerhouden van jouw kandidatuur.

Volgende stappen worden normaliter doorlopen vanaf de initiële sollicitatie tot aan het eventuele contractvoorstel:

 • Préselectie: CV-screening gebaseerd op jouw kwalificaties
 • Telefonisch gesprek: Een eerste kans voor ons om jou te leren kennen
 • Face-to-face interview: Dit gesprek zal gevoerd worden door HR en de afdelings-verantwoordelijke of betreffende leidinggevende
 • Feedback HR: Je wordt via email of telefoon gecontacteerd over het al dan niet weerhouden van jouw profiel. Indien gewenst zijn we steeds bereid voor het geven van extra feedback.
 • Tweede interview: Optioneel gesprek met de directeur van de afdeling waar je zou terecht komen. Afhankelijk van de functie en het aantal kandidaten kan deze tweede selectiefase ook plaatsvinden in de vorm van een groepsassessment. Additioneel kan hieraan eveneens een online assessment worden gekoppeld in de vorm van een vragenlijst
 • Referenties
 • Finaal gesprek
 • Wanneer we doorheen deze verschillende selectiefasen overtuigd zijn geraakt van jouw kwaliteiten, en voelen dat jij de geschikte kandidaat bent om ons team te vervoegen, doen we jou graag een contractvoorstel.

Onze objectieven binnen werving en rekrutering

 • Binnen ons wervings- en selectieproces ligt de focus op de competenties van mensen en bieden wij gelijke kansen aan iedereen.
 • Onze opleidings- en ontwikkelingskansen zijn voor iedereen gelijk.
 • Wij hanteren een niet-discriminerend loonbeleid.
 • Ook personen van allochtone origine, met een arbeidshandicap, oudere werknemers,… kunnen doorstromen.
 • Wij evalueren hoe we vacatures opstellen en welke wervingskanalen we gebruiken om een diverse groep van kandidaten te bereiken. We objectiveren het selectiegesprek en de praktische proeven.
 • Wij vragen respect voor alle medewerkers en dulden geen discriminatie tussen collega’s op basis van origine, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid,…
 • Wij gaan niet in op discriminerende randvoorwaarden die door klanten of andere externen worden gesteld.