HR beleid

We leggen de verwachting hoog voor onze medewerkers. Met ons personeelsbeleid willen we er dan ook naar streven om hun prestaties maximaal te faciliteren.

Hierbij leggen we de focus op drie belangrijke doelstellingen.

 

Het creëren van een dynamische organisatie

  • Werk maken van de juiste capaciteit en samenstelling van teams
  • Duidelijke verantwoordelijkheden en leiding
  • Slimme taak- en projectverdeling waardoor betrokkenheid en initiatief aangemoedigd wordt
  • Efficiënte communicatieprocessen

met enthousiaste medewerkers

  • Focus op kwaliteit, opleiding en engagement waardoor medewerkers nu en in de toekomst de prestaties willen en kunnen leveren die belangrijk zijn voor onze organisatie
  • Focus op duurzame tewerkstelling & vitaliteit zodat medewerkers met plezier prestaties leveren en de veerkracht hebben om mee te evolueren met het bedrijf

in een stimulerende werkomgeving

  • De zorg voor een fijne werkplek met aandacht voor klimaat, veiligheid, sfeer en faciliteiten
  • Een duidelijke doorvertaling van strategie, visie en missie
  • Waardegedreven leiderschap op basis van ons bedrijfseigen DNA