Onze Visie

Voor elkaar, met elkaar, om elkaar”, is het familiale fundament waarop alle bedrijven van GroupDC zich vanaf de beginjaren hebben ontwikkeld. Deze slagzin die reeds meer dan 25 jaar de inkomhal van het hoofdkantoor siert, vormt de basis van alles wat we doen. We beseffen dat we enkel dankzij en samen met enthousiaste en trouwe klanten succesvol kunnen blijven ondernemen. En alleen door resultaatgericht teamwork en de gepassioneerde inzet van iedere medewerker kunnen we onze klanten een hoogstaande service blijven bieden.

 

Voor, met en om onze klanten

De groei en het succes van ons familiebedrijf hebben we voor een groot deel te danken aan bijzonder sterke en loyale klantenrelaties. Onze leuze indachtig, betrekken we klanten graag in onze familie. Vaak zijn het dan ook klanten die ons aan nieuwe en innovatieve ideeën helpen, die ons aanmoedigen om nieuwe producten te ontwikkelen of nieuwe markten te verkennen. We luisteren naar hen en gebruiken deze input bij onze beleidsvorming. Op die manier trachten we continu oplossingen te formuleren die boven de verwachtingen uitkomen. Die sterke verbondenheid levert ons ook nieuwe klanten via mond-aan-mondreclame. In het Engels klinkt het dat we binnen Group DC streven naar “Delighted Customers (DC)”, waardoor de DC naast de familienaam ook een andere invulling krijgt.

Voor, met en om onze medewerkers

GroupDC heeft een lange weg afgelegd sinds Herman De Ceuster in 1966 een klein tuinbouwbedrijf oprichtte. Een klein, hecht en bekwaam team met diep respect voor elkaar en voor de klanten zorgde in de beginjaren voor mooie resultaten. Ondertussen is het kleine familiebedrijf uitgegroeid tot een bedrijvengroep waar 450 medewerkers deel van uitmaken. Heel veel nieuwe gezichten kwamen de voorbije jaren het bedrijf mee versterken en vormgeven, gebouwen en processen groeiden logischerwijze mee. Maar ook vandaag in een groep met verschillende business units in verschillende landen willen we blijven waken over de familiale waarden van onze onderneming. Net zoals in de begindagen zijn het ook vandaag onze medewerkers, die meer dan machines of kapitaal, voor enthousiaste klanten én voor de groei van onze onderneming zorgen. Om dit DNA te waarborgen voor de toekomst hebben we de leuze van de beginjaren, vertaald in vijf kernkwaliteiten die we van elke medewerker verwachten. Deze kernkwaliteiten vormen voortaan mee het fundament voor de verdere groei van ons bedrijf.

Voor, met en om onze omgeving

De kern van activiteiten van de groep zit geworteld in het respect voor mens, plant en milieu. Vanuit zijn gedrevenheid en liefde voor de natuur, en vanuit de overtuiging dat duurzame meststoffen essentieel zijn voor de toekomst, duwde Herman De Ceuster, het bedrijf al resoluut in de richting van biologische producten. Vandaag bouwen we verder op deze ecologische fundamenten. Duurzaamheid is een automatische reflex in al onze activiteiten: vanaf de sourcing van grondstoffen (hergebruik van reststoffen) over alle productieprocessen (minimale CO2-uitstoot en nullozerstatuut) tot en met het logistieke proces (recycleerbaarheid, ecodriving, …) nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. In onze contacten met de arbeidsmarkt bieden we gelijke kansen voor alle kandidaten : vanuit een uitgesproken respect voor alle werkzoekenden zorgen wij ervoor dat ook mensen met een arbeidshandicap, kandidaten van allochtone origine of oudere werknemers bij ons een volwaardige kans krijgen om zich kandidaat te stellen.