Kernkwaliteiten

Uit tal van gesprekken met medewerkers en leidinggevenden over de kracht van het bedrijf, over samenwerken nu en vroeger, en over wat ons onderscheidt van andere bedrijven, hebben we 5 kernkwaliteiten gedestilleerd. Deze kernkwaliteiten zijn clusters van eigenschappen die we willen terugvinden bij al onze medewerkers. Door het actief promoten van deze kernkwaliteiten willen we de werkattitude borgen die het kleine familiebedrijf mee heeft groot gemaakt.

 

Going for great: de kwaliteit om steeds in alles te streven naar dat tikkeltje meer. We verwachten dat eenieder met nieuwe ideeën komt, leergierig is en voortdurend op zoek gaat naar verbetering in de dagelijkse job.

Result Driven: de kwaliteit om beloftes na te komen en het resultaat voorop te stellen, vanuit het begrip dat klanten onze eerste prioriteit zijn.

Open Minded: de kwaliteit om met een open geest zichzelf aan te passen aan de veranderende organisatie, aan andere culturen, met oprecht respect voor elkaars mening. De kunst ook om creatief en origineel uit de hoek te komen.

United Thinking: de kwaliteit die teamwork, collegialiteit en groepsdenken centraal stelt, helemaal in lijn met “om elkaar, voor elkaar en met elkaar”.

Passion for Service: de kwaliteit waardoor medewerkers enthousiasme en positieve energie uitstralen. Dit kan alleen als je als medewerker erg betrokken bent bij het bedrijf en een intrinsieke motivatie hebt om collega’s en klanten blij te maken.

De beginletters vormen samen het woord “GROUP”, waardoor we spreken van de GroupDC kernkwaliteiten. Op die manier wordt elke letter van “GROUPDC” ook betekenisvol ingevuld waardoor de naam meteen ook weergeeft waarvoor we staan : 5 kernkwaliteiten waarmee we streven naar “Delighted Customers”.