Dirk

Milieucoördinator/Preventieadviseur bij Group De Ceuster

Met mijn diploma bio ingenieur boerderijbouw kon ik meteen aan de slag in de mengvoerdernijverheid. Honderden veestallen heb ik ontworpen en ingericht. Al snel werd echter duidelijk dat de slaagkans van deze projecten bepaald werd door de mate waarin ze aan de verstrengde milieuwetgeving voldeden. Dat was meteen de aanleiding om me verder bij te scholen in milieuwetgeving en -technologie. Uit interesse volgde nadien nog diverse veiligheidsopleidingen. En zo was ik na 5 jaar beroepservaring en diverse bijscholingen, meteen klaar om nieuwe horizonten te ontdekken.

"De dynamiek, de link met het land- en tuinbouwmilieu, de diversiteit van de functie en het familiale karakter van de onderneming waren bepalend om met GroupDC in zee te gaan".

Op basis van een zoekertje werd ik gecontacteerd door Tom De Ceuster, die tot dan de prille functie van milieucoördinator-preventieadviseur op zich had genomen. De dynamiek, de link met het land-en tuinbouw milieu, de diversiteit van de functie en het familiale karakter van de onderneming waren bepalend om met Group De Ceuster in zee te gaan. Deze samenwerking duurt ondertussen bijna 20 jaar. En in die 20 jaar is zowel de bedrijvengroep als de invulling van mijn functie behoorlijk veranderd.

In de begin jaren was ik manusje van alles: Compliance aangelegenheden, CAD tekenen, gebouwbeheer, verzekeringen, beheer PBM’s …Bovendien werd ik ook nog eens namens Group DC ingeschakeld als externe milieuconsultant. Met de jaren kwamen er echter in de bedrijvengroep een aantal ondernemingen bij en waren we genoodzaakt om ons meer te richten op de kernactiviteiten en werden er een aantal van die randactiviteiten afgestoten,  in het bijzonder de externe milieuconsultancy.

Eveneens waren we genoodzaakt om onze aanpak binnen de bedrijvengroep bij te sturen. In het begin werden alle procedures eigenhandig geschreven, voerden we zelf de risicoanalyses uit en gebeurde het wel eens dat we eigenhandig de veiligheidspictogrammen gingen ophangen. Vandaag gaan diverse afdelingen zelf aan de slag met het schrijven van procedures en treden we eerder in een adviserende en coördinerende rol op. We zijn dan ook eerder dirigent dan muzikant. Deze werkwijze creëert meteen ook betrokkenheid in de organisatie en werpt dan ook zijn vruchten af.

Op elk SHEQ niveau (SHEQ = Safety Health Environment and Quality) blijken de ondernemingen binnen Group DC, meer dan behoorlijk te presteren. We mogen zelfs stellen dat het koplopers zijn in de sector.

Zijn er dan nog uitdagingen? En of! Binnen het domein welzijn zien we de laatste jaren een groeiende behoefte en bewustwording voor de thema’s psychosociale belasting en ergonomie. Dit zijn dan ook twee domeinen waar we de volgende jaren meer zullen moeten op inzetten.

Binnen de domeinen milieu en energie zijn de uitdagingen minstens even groot. Onze stakeholders (klanten, personeel, overheid..) stellen meer en meer eisen op het vlak van verduurzaming van het productgamma en van onze productieprocessen. Deze evolutie kadert volledig in onze missie en visie. We zien de noodzakelijke transitie dan ook eerder als een opportuniteit dan een bedreiging.

Deze uitdagingen in combinatie met de continue groei en internationalisering van de bedrijven groep, staan er garant voor dat de komende jaren even boeiend of misschien nog boeiender dan de voorgaande 20 jaar zullen worden!