Cookie policy

Cookies en andere Identificaties bestaan uit deeltjes code die op het apparaat van de Gebruiker zijn geïnstalleerd om de Eigenaar te ondersteunen bij het verlenen van de Dienst volgens de beschreven doelen.

Bepaalde doelen waarvoor Identificaties zijn geïnstalleerd, vereisen ook de toestemming van de Gebruiker. Na het geven van toestemming kan deze te allen tijde vrijelijk worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze Website en de levering van de Dienst

Deze Website gebruikt Cookies of andere Identificaties om activiteiten uit te voeren die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Dienst en daarom is hiervoor niet de toestemming van Gebruikers vereist. Gebruikers kunnen deze Identificaties uitschakelen door hun browser- of apparaatinstellingen aan te passen, zoals uitgebreid in dit document wordt beschreven, maar dit kan de belangrijkste werkingsfuncties aantasten of leiden tot de onbeschikbaarheid van de Dienst.

Andere activiteiten

Meting

Deze Website gebruikt Cookies of andere Identificaties om bezoeken te meten en gedrag van Gebruikers te analyseren met als doel de Dienst te verbeteren.

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Toestemming geven of intrekken

Gebruikers kunnen toestemming voor het gebruik van Cookies en andere Identificaties geven of intrekken door hun voorkeuren in de cookiemelding in te stellen of door deze voorkeuren bij te werken via de betreffende widget voor toestemmingsvoorkeuren, indien beschikbaar.

Bovendien kunnen Gebruikers hun voorkeuren voor Identificaties rechtstreeks vanuit hun eigen apparaatinstellingen beheren en bijvoorbeeld het opslaan van Identificaties van derden voorkomen. Het is ook mogelijk om via gerichte browser- of apparaatfuncties eerder opgeslagen identificaties te verwijderen, waaronder Identificaties die worden gebruikt om de initiële toestemming van de Gebruiker op te slaan. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld op de volgende adressen informatie vinden over hoe Identificaties in de meest gebruikte browsers zijn te beheren: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Internet Explorer.

Met betrekking tot Identificaties die door derden zijn opgeslagen, kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken door te klikken op de gerelateerde opt-outkoppeling (indien aanwezig), door gebruik te maken van de middelen die in het privacybeleid van de derde worden aangegeven, of door contact op te nemen met de externe partij.

Onafhankelijk van de hierboven aangegeven zaken, kunnen Gebruikers ook de instructies volgen van YourOnlineChoices (EU), the Network Advertising Initiative (VS) and the Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere vergelijkbare diensten. Via deze initiatieven kunnen Gebruikers hun tracking-voorkeuren aangeven voor de meeste advertentietools. De Eigenaar raadt Gebruikers aan om van dit hulpmiddel gebruik te maken naast de in dit document verstrekte informatie.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Group De Ceuster nv
Fortsesteenweg 30
B-2860 St.-Katelijne-Waver
Belgïe

Eigenaar contact-e-mailadres: web@groupdc.be

Aangezien de opslag van Cookies van derden en andere Identificaties door de diensten die binnen deze Website worden gebruikt, technisch niet kunnen worden gecontroleerd door de Eigenaar, zijn de specifieke verwijzingen naar Identificaties die door derden worden opgeslagen slechts een indicatie. Voor volledige informatie hierover, vragen wij de Gebruiker het privacybeleid te raadplegen van de betreffende externe diensten die in dit document zijn genoemd.

Gezien de objectieve complexiteit rond de identificatie van technologieën op basis van Cookies, raden we Gebruikers aan contact op te nemen met de Eigenaar als zij nadere informatie wensen te ontvangen over het gebruik van Cookies door deze Website.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe diensten die worden ingezet in deze Website ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze Website die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Website, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Website (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door deze Website zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Cookies zijn Identificaties die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

Identificaties

Elke technologie - waaronder Cookies - waarmee informatie kan worden opgeslagen of toegang kan worden verkregen tot reeds opgeslagen informatie op het apparaat van de Gebruiker.


Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website, tenzij anders vermeld in dit document.