Dirk

Manager Quality Systems bij GroupDC

Ik ben begonnen bij Group De Ceuster op 1 september 2000. Daarvoor was ik werkzaam in een opslagbedrijf in de Antwerpse haven, waar ook goederen van De Ceuster werden opgeslagen. In het kader van een bedrijfsbezoek van onze toenmalige klanten heb ik Tom De Ceuster leren kennen. Ik hield me toen bezig met kwaliteit, arbeidsveiligheid en milieu; topics die ook binnen een sterk groeiende onderneming als GroupDC op de voorgrond kwamen te liggen. Enkele maanden na onze ontmoeting kreeg ik telefoon van Tom De Ceuster met de vraag of ik iemand kende die interesse zou hebben in een kwaliteitsfunctie binnen het bedrijf. Aangezien ik voelde dat het voor mij tijd was voor een nieuwe uitdaging, heb ik mezelf kandidaat gesteld.

Ik heb zeer verticale contacten binnen het bedrijf, wat de voeling met het reilen en zeilen binnen de volledige organisatie zeer groot maakt.

Binnen de SHEQ-afdeling (Safety, Health, Environment and Quality) werken we voor alle entiteiten binnen GroupDC. Hierbij focus ik me vooral op de kwaliteitssystemen binnen deze verschillende entiteiten. Meerbepaald gaat het hierbij om de ontwikkeling, implementatie en optimalisatie van geïntegreerde zorgsystemen waarin productkwaliteit, productveiligheid, arbeidsveiligheid en -gezondheid, milieu, transportveiligheid en andere codes van goede praktijk bewaakt worden. Ik ‘vlieg’ tussen de verschillende vestigingen heen en tracht ongeveer één dag per week op elke entiteit aanwezig te zijn. De uitdagingen die zich binnen de verschillende bedrijven stellen, zijn vaak gelijkaardig, maar dienen ook telkens vanuit een andere invalshoek bekeken te worden, dat maakt het werk veelzijdig en interessant. Het doel daarbij: trachten uniformiteit te brengen in de diversiteit, de rode draad te vinden als het ware. Daarnaast zijn er ook verschillende projecten waarin we vanuit de SHEQ-afdeling een belangrijke rol kunnen spelen.

In dat kader heb ik zeer verticale contacten binnen het bedrijf, wat de voeling met het reilen en zeilen binnen de volledige organisatie zeer groot maakt. Net dat vind ik het leukste aspect aan mijn job, de betrokkenheid en de band die je zo kan creëren met een groot aantal mensen.