De Ceuster Biosciences

Binnen de Biosciences-divisie werkt ons eigen Research & Developmentteam samen met diverse partners uit de academische wereld. Dankzij deze unieke uitwisseling van kennis, ervaring en expertise, slagen beide partijen er samen in om fundamentele wetenschap te vertalen in praktische toepassingen en innovatieve oplossingen voor consumenten en professionele eindgebruikers.

Partnerbedrijven

Scientia Terrae